Dziedziny

(wybór)

 • polityka wewnętrzna i zagraniczna
 • gospodarka i handel
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. bilanse, rachunki zysków i strat)
 • transport i komunikacja
 • turystyka
 • administracja państwowa i samorządowa
 • regionalne instytucje wspierania gospodarki
 • ochrona środowiska i spowinowacone gałęzie gospodarki
 • związki zawodowe
 • europejskie rady zakładowe
 • technika i przemysł
 • reklama
 • media
 • kultura
 • prawo i wymiar sprawiedliwości
 • polityka społeczna

NASI KLIENCI

(wybór wg. dziedzin lub branż)

Niemieckie ministerstwa szczebla federalnego i krajowego oraz podporządkowane im instytucje • polskie ministerstwa i urzędy centralne • parlamenty krajów związkowych (w Niemczech) • instytucje i organizacje wspierania gospodarki • fundacje i stowarzyszenia na rzecz kształcenia politycznego • czołowe przedsiębiorstwa gospodarki energetycznej, budowlanej, przemysłu spożywczego oraz transportu i komunikacji, małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego • kancelarie doradztwa dla gospodarki i kancelarie podatkowe • związki zawodowe • instytucje kulturalne • sądy, adwokaci i notariusze • szereg biur i agencji tłumaczeń z Niemiec, Austrii, Polski i Szwajcarii.